پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فنآوری هفتم

 

   برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

آموزش و به کارگیری مهارت هایی مانند اجرای کارهای

گروهی، تفکر انتقادی،پرسش گری؛

ایده پردازی ، نوآوری و خلاقیت؛

انجام دادن کارها بر پایه نگرش سیستمی؛

بهره گیری درست از فناوری ها؛

مدیریت زمان و اجرای درست فرایند کارها.

        

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 25 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.


دسته:

پاورپوینت پودمان نو آوری و فناوری کار و فنآوری هفتم

خرید آنلاین